II Concurs de fotografia Joan Marti Mata - Festes de Sant Miquel


Per segon any, l'Orfeó Catalònia convoca el Concurs de fotografia de Joan Marti Mata.

El Joan era un soci molt actiu de l'Orfeó, amant de la imatge i la fotografia. Gràcies a ell, perviuran nombrosos testimonis gràfics de les activitats de l'orfeó i del barri. I el recordem, persistint en la mateixa dèria.

Aquest any us podreu inspirar en: "Arts i oficis, passat i present" i "El Patrimoni Històric de Cornellà". Feu-ne difusió! El barri Pedró és petitet però s'hi fan grans coses!

Les BASES del Concurs:

TEMES
A: Arts i oficis. Passat i present.
B: El patrimoni històric de Cornellà

TÈCNICA
Blanc i negre o color. Es permet l'ús de programes de tractament digital d'imatge, però en cap cas s'acceptaran muntatges o collages a partir de diferents fotografies.

OBRES
Un màxim de 2 fotografies en total , 1 fotografia per autor i tema, no premiades i inèdites en cap altre concurs. En el cas de que l’autor presenti més fotografies de les permeses, l’Organització té la potestat de deixar totes les fotografies fora de concurs o retirar les excedents.

FORMAT I PRESENTACIÓ
Les fotografies han de tenir un format màxim de 30 cm. del costat gran, i s’han de muntar sobre un suport rígid (fullola o cartró ploma) de 30 X 40 cm. Les fotografies que no compleixin aquests requisits quedaran excloses.

IDENTIFICACIÓ
Per cada tema, l’autor ha d’emplenar amb les seves dades la butlleta específica i annexa a les bases del concurs, signar-la i lliurar-la en un sobre tancat, a l’interior del qual afegirà una fotocòpia del DNI. A les fotografies no hi constarà cap dada personal.

Nom:
Cognoms:
DNI:
Telèfon:
Email:
Tema/es escollit/s:
Títol fotografia/es:
Signatura
*Adjuntar fotocopia DNI

Descarregar butlleta de participació al concurs

TRAMESA
Les obres es podran lliurar a l’Orfeó Catalònia, Carrer Josep Torras i Bages, 62, 08940 de Cornellà de Llobregat, Barcelona. L’horari de recepció de les obres és de dimarts a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 21 h. Si les obres s’envien per correu, s’ha de fer a la mateixa adreça.

DATA D’ADMISSIÓ
Fins a l’11 de setembre de 2019.

JURAT
Estarà constituït per tres membres. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis.

VEREDICTE
Serà públic i inapel·lable. Tindrà lloc durant la celebració de les festes del barri (Festes de Sant Miquel) divendres 27 de setembre.

EXPOSICIÓ
Del 27 de setembre al 13 d’octubre de 2019 a la sala gran de l’Orfeó
Catalònia. (De 18 a 20 hores)

INAUGURACIÓ i LLIURAMENT DELS PREMIS
El divendres, 27 de setembre a les 20h a sala gran de l’Orfeó Catalònia

PREMIS
Premis Especial Joan Martí Mata: millor fotografia del concurs, d’autor/a resident a Cornellà de Llobregat.
1r Premi
2n Premi
*Dos premis per tema

Entrades populars