Assemblea General Ordinària 22 de març

Us informem que el proper dia 22 de març de 2019, es convoca l'Assemblea General Ordinària de Socis i Sòcies a les 19:30h. en primera convocatòria i a les 20:00h. en segona convocatòria amb el següent:

ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació, si s'escau de l'Acta de l'Assemblea anterior
2. Estat de comptes i balanç econòmic
3. Informacions vàries
4. Renovació dels càrrecs de Junta
5. Precs i preguntes

Esperem com sempre la vostra assistència, donat que els temes a tractar son molt importants.

Entrades populars