CONVOCATORIA OBERTA DE L'ARRENDAMENT DEL CAFE-BAR DE L'ORFEÓ CATALONIA PER AL PERIODE 2020-2025


La Junta Directiva de l'Orfeó Catalònia posa en coneixement dels seus associats i del públic en general, la convocatòria del arrendament del servei del Café-Bar de l'Orfeó Catalònia per al període 2020-2025. Poden optar a aquest arrendament totes les persones majors de 18 anys, preferentment els socis de l'Orfeó Catalònia.

REQUISITS

 • Lloguer del Café-Bar: 600 €/ al mes més IVA (negociable)
 • Dipòsit a la signatura del contracte: 12.000 € (negociable)
 • Inici de la explotació del Cafè-Bar: A convenir
 • Horaris mínims d'obertura del Café-Bar:
  • De dimarts a dijous de 9 a 23 hores
  • Divendres, dissabtes i vigilies de festius de 9 a 1
  • Diumenges de 9 a 23
  • Dilluns tancat per festa setmanal, sempre que no sigui festiu ni vigilia de festiu. Podrà tancar per vacances 3 setmanes en el mes d'agost, d'acord amb la Junta Directiva

El contracte tindrà una durada de 4 anys, prorrogable de comú acord per ambdues parts.

Per a més informació podeu contactar per telefon al 93 376 52 58 o per e-mail a secretariaorfeo@gmail.com

Entrades populars